Fotografija za građevinske, razvojne i kompanije za upravljanje gradnjom i projektima, te za arhitekte i projektante!

Fotografsko dokumentovanje razvoja projekata, od početnih ispitivanja građevinskog zemljišta i zemljanih radova, preko građevinsko konstruktivnih radova, do završnih radova, te objekta u korištenju.

Zadovoljstvo mi je raditi sa izvođačima i arhitektima, koji cijene i žele profesionalnu arhitektonsku fotografiju građevinskog projekta i radova u cilju da se profesionalno predstave u svojim izvještajima, brošurama, web stranicama i drugim promotivnim materijalima.